īģŋ
:îéåī ėôé ÷čéâåøéåú

úéāåø ÷čéâåøéä ųí
בא×Ēר זה ×Ēמ×Ļאו א×Ē חוקי ה×Ēחרו×Ē, ×ĸדכונים, היסטוריה, ופרטים נוספים ×ĸל ×Ēחרו×Ē הרובונר×Ēחרו×Ēהא×Ēר הרשמי של ×Ēחרו×Ē הרובונר הבין לאומי×Ē
הא×Ēר של חבר×Ē Acroname .
חברה זו משווק×Ē רכיבי רובוטיקה. בא×Ēר זה ×Ēמ×Ļאו מיד×ĸ רב ×ĸל רכיבים רבים שברשו×Ēכם
י×Ļרן רובוטיםAcroname
מגזין מק×Ļו×ĸי בנושאי אלקטרוניקהמגזיניםCircuit Cellar
א×Ēר ה×ĸוסק בכל הקשור לאנדרואידיםמיד×ĸAndroid World
הו×Ļאה לאור של ספרים מק×Ļו×ĸיים, גם בנושאי רובוטיקהספרו×ĒA K Peters
חברה המיי×Ļר×Ē רובוטים לשימוש בי×Ēי (מכסח×Ē הדשא)י×Ļרן רובוטיםFriendlyRobotics
חברה המיי×Ļר×Ē מ×ĸרכו×Ē ×Ēנו×ĸה, שימושיו×Ē לרובוטיםיי×Ļרן רובוטיםArrick Robotics
מכון המפ×Ēח רובוטים לשימוש נאץ"אמ×ĸבד×Ē מחקרJPL Robotics
מ×ĸבד×Ē המחקר של MIT לבינה מלאכו×Ēי×Ē מ×ĸבד×Ē מחקרMIT AI Lab
י×Ļרני×Ē מ×ĸבדיםחומרה.Axiom Manufacturing Inc
הא×Ēר של ה×Ēאחדו×Ē הרובוטיקה והאוטומ×Ļיה של IEEEאקדמיIEEE Robotics and Automation Society
מ×ĸבד×Ē המחקר של אוניברסיט×Ē מאס×Ļ'וסס מ×ĸבד×Ē מחקרUMass Lab for Perceptual Robotics
א×Ēר המכיל מיד×ĸ רב בנוג×ĸ למ×ĸרכו×Ē הספק, סוללו×Ē וכו'מיד×ĸמיד×ĸ טכני - חבר×Ē PowerStream
א×Ēר המכיל פורום ומאמרים בנושא רובוטיקה, המופ×ĸל ×ĸ"י חבר×Ē Trossen המיי×Ļר×Ē רובוטים ורכיבים ×ĸבורם.מיד×ĸקהיל×Ē הרובוטיקה של טרוזן


īģŋīģŋ

,ב×ĸלי א×Ēר זה לא ישאו באחריו×Ē כלשהי לכל נזק, כספי או אחר
שייגרם במישרין או ב×ĸקיפין משימוש במיד×ĸ המ×Ļוי בא×Ēר זה

כל הזכויו×Ē שמורו×Ē לאס×Ŗ פוניס, גיא יונה ואלי קולברג ©
אין לה×ĸ×Ēיק ×Ēכנים מא×Ēר זה ללא רשו×Ē בכ×Ēב ממנהלי הא×Ēר

א×Ēר זה × ×Ļפה באופן מיטבי ברזולו×Ļיי×Ē 1024X768