F.A.Q


אלקטרוניקה

1. מהו רעש חשמלי?

2. מדוע ספק הכוח של הרובוט שלי מגיע ל-Current Limit בכל פעם ?

3. כיצד עובד סולנואיד?

4. כיצד ממירים אות אנלוגי לדיגיטלי ?

5. האם ניתן להסתמך על המתח שהבקר מפיק (5V) להפעלת רכיבים אחרים ?

6. האם חוק אוהם תמיד תקף ?

7. מה מראה רב-המודד כאשר מעבירים אותו לציור הדיודה?

8. מדוע נגרם RESET של הבקר וכיצד ניתן למנוע אותו?

בקרה

1. האם ניתן לממש בקרה בחומרה בלבד?

היכן ניתן למצוא...

1. היכן ניתן להשיג Lego Mindstorms בישראל ?

חיישנים

1. מהו מצפן דיגיטלי?

2. מהו האפקט הפוטו-אלקטרי שבאמצעותו פועל חיישן ה-UV?

3. כיצד מממירים את ערכי המתח של חיישן IR מדגם GP2D12 של SHARP לס"מ?

4. מהו ההבדל בין חיישני מרחק מבוססי IR לחיישני מרחק אולטרה-סוניים ?

5. האם ניתן לחבר שני חיישני UV של Hamamatsu על בקר יחיד?

6. כיצד משתמשים באנקודר ?

7. מהו חיישן PIR ?

8. מה ההבדל בין חיישן פיירואלקטרי לחיישן UV מבחינת זיהוי להבה?

9. אני מחפש דפי נתונים על החיישן ....

10. האם חיישני המרחק של Sharp עובדים למעשה כמו נגד משתנה ?

11. מהו הפלט של חיישני מרחק מדגם GP2D12/15?

12. מהו הפלט של חיישן UV של חברת Hamamatsu ?

13. מהו הפלט של החיישן הפיירואלקטרי של Daventech ?

14. מהו ההבדל בין חיישן פיירואלקטרי לחיישן פייזואלקטרי?

15. מהו אנקודר?

16. כיצד פועל חיישן ה-UV של Hamamatsu ?

מנועים

1. מהו כא"מ מושרה נגדי, או back emf ?

2. מהם מנועי צעד או מנועי פסיעה ?

3. מדוע יש לחבר קבלים במקביל למנועי ז"י (DC) ?

4. מה ההבדל בין מנוע DC למנוע סרוו?

פיסיקה

1. מהו ספקטרום הפליטה של להבת הנר ?

2. מהו ספקטרום?

3. האם פחמן יכול לשמש בסיס לרכיב מוליך למחצה ?

4. האם קיימים מוליכים למחצה שאינם סיליקון או גרמניום ?

5. האם הבדיל והעופרת, הנמצאים באותו טור בטבלה המחזורית כמו הסיליקון, יכולים לשמש כמוליכים למחצה ?

רכיבים אלקטרוניים

1. מהו ממיר DC-DC ?

2. מהו ממסר ?

3. האם לד הוא דיודה?

4. כיצד קוראים ערכים של קבלים קרמיים ?

5. מהו סליל ?

תחרויות

1. האם ישנן תחרויות רובונר בארץ ?

תקשורת

1. אילו פינים הכרחיים בחיבור סיריאלי ?
,בעלי אתר זה לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק, כספי או אחר
שייגרם במישרין או בעקיפין משימוש במידע המצוי באתר זה

כל הזכויות שמורות לאסף פוניס, גיא יונה ואלי קולברג ©
אין להעתיק תכנים מאתר זה ללא רשות בכתב ממנהלי האתר

אתר זה נצפה באופן מיטבי ברזולוציית 1024X768