מילון מונחים


מיין לפי:
אנגלית / עברית
א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת


אמפר - Ampère

סימונים נוספים: Amp, A

יחידת מידה למדידת עוצמה של
זרם חשמלי. קרויה על שמו של הפיזיקאי הצרפתי (Andrè Ampère (1836 - 1775 שתרם רבות לחקר האלקטרודינמיקה.


אנלוגי - Analog

שם נוסף: תקבילי

1. ייצוג של תופעה הניתנת למדידה בערכים רציפים. למשל: זמן, מתח חשמלי, כמות אור וכו'; 2. שיטת העברת מידע על גבי אות חשמלי, כאשר המתח החשמלי יכול לקבל כל ערך (בד"כ בתחום מסויים).

ראה גם:
ספרתי


ג'וק

ראה
מעגל משולב


דיודה - Diode

רכיב מוליך למחצה, שתפקידו לאפשר לזרם החשמלי לעבור רק בכיוון אחד. יחס המתח-זרם בה אינו ליניארי, ותכונה זו מאפשרת לה שימושים מגוונים, כגון הגנה על רכיבים חשמליים, סינון רעשים, המרת אותות, יישור גל ועוד. שני הדקי הדיודה קרויים "אנודה" ו-"קתודה", כאשר כיוון הזרם החשמלי העיקרי בדיודה הוא מהאנודה לקתודה. קיימים סוגים רבים של דיודות, בהם דיודות PN, דיודות זנר, דיודות פולטות אור ועוד.

זרם חשמלי - Electrical Current

תנועת מטענים חשמליים דרך חומר. במתכות מטענים אלו הם אלקטרונים, ובאלקטרוליטים - יונים. קצב מעבר היונים קרוי 'עוצמת הזרם' ונמדד ב
אמפר.

טרנזיסטור - Transistor

רכיב מוליך-למחצה בעל 3 הדקים, המגביר זרם חשמלי באופן מבוקר. קיימים שני סוגים בסיסיים של טרנזיסטורים: טרנזיסטור דו-קוטבי, הנשלט באמצעות רמת הזרם הנכנס אליו, וטרנזיסטור תוצא-שדה, הנשלט באמצעות רמת המתח באחד מהדקיו. הטרנזיסטור (הדו-קוטבי) הומצא בשנת 1947 במעבדות Bell ע"י חתני פרס הנובל ג'ון ברדין (Bardeen), ויליאם שוקלי (Shockley) ווולטר ברטין (Bratain), והחליף את שפופרות הריק המסורבלות, ששמשו בעבר לאותן מטרות. לטרנזיסור שני שימושים עיקריים: הגברת זרם חשמלי במעגלים אנלוגיים, ומיתוג במעגלים סיפרתיים.

ראה גם:
מעגל משולב


יע"מ

ראה
מיקרו-מעבד


מוליך למחצה - Semiconductor

חומר שתכונת ההולכה החשמלית שלו היא בין זו של מוליך (כמו נחושת או זהב) לזו של מבודד (פלסטיק, אויר). מוליכותם משתפרת כאשר מוסיפים להם חומרים נוספים, בתהליך הנקרא "הטמעה" (Doping), וניתן לנצל תכונה זו לייצור רכיבים בעלי תכונות הולכה מיוחדות. מוליכים למחצה נפוצים גם סיליקון וגרמניום.

ראה גם:
רכיבים מוליכים למחצה, דיודה, טרנזיסטור, מעגל משולב.


מיקרו-מעבד - Microprocessor

שמות נוספים: CPU, יע"מ, מיקרופרוססור.

צירוף של מעגלים לוגיים רבים על גבי שבב מסוג VLSI, הפועל על פי הוראות המפורטות בתוכנה. הוראות אלו מורות למעבד לבצע פעולות אריתמטיות, לוגיות, אכסון ושליפת מידע בזיכרון וביצוע פעולות קלט ופלט. מיקרו-מעבדים הם ליבם של מחשבים אישיים, וניתן למצוא אותם כרכיבי בקרה במערכות רבות, מרובוטים, דרך בקרת תחנות כוח, ועד מכונות כביסה. החברות העיקריות המייצרות מיקרו-מעבדים הן Intel ו-Motorola.

ראה גם:
מעגל משולב


ממיר אנלוגי-ספרתי - A/D Converter

שמות נוספים: ATD Converter, ADC, מתמר ATD.

מעגל אלקטרוני (לרוב מעגל משולב) הממיר אותות קלט אנלוגיים לאותות ספרתיים לפי משקל קבוע מראש. ישנן מספר שיטות בהן פועלים ממירי D/A, והנפוצות שבהן: שיטת Successive Approximation (קירוב עוקב) ויתרונה במהירותה. כאשר יש צורך בהמרה מהירה יותר, שיטת ההמרה המקבילה עדיפה, אך יקרה יותר. שיטת האינטגרציה מצטיינת בדיוקה הרב, אך אורכת זמן רב יותר (כ-100ms). לממירים אלו שימושים רבים בתחומי עיבוד האותות, כדיגום חיישנים למשל.


מעגל משולב - Integrated Circuit

שמות נוספים: IC, שבב, Chip, ג'וק

מעגל אלקטרוני המכיל רכיבים רבים בתוך אריזה אחת, זעירה בד"כ (כמה מילימטרים עד לסנטימטרים ספורים). במעגלים אלו נהוג להשתמש בשיטות עיבוד של מוליכים למחצה בכמה שכבות, כדי ליצור את כל הרכיבים הבסיסיים הקיימים בנפרד: נגדים, קבלים, דיודות וטרנזיסטורים. מעגלים משולבים בדר"כ ממלאים פונקציות נפוצות, המשמשות במעגלים רבים, ולכן זול ויעיל יותר לייצרם בייצור המוני. דוגמאות למעגלים משולבים הם רכיבי זיכרון, שערים לוגיים, מגברים, משוונים, חוצצים, מעבדים ועוד רבים אחרים.מתמר ATD

ראה
ממיר אנלוגי-ספרתי


נגד - Resistor

רכיב אלקטרוני או חשמלי, המיועד להפעיל התנגדות על מעבר הזרם החשמלי. נגדים יכולים להיות רכיבים בודדים, או להימצא בתוך אריזה של מעגל משולב. הנגדים (כרכיבים בודדים) מתחלקים ל-4 סוגים: נגדי פחם (הנפוצים ביותר), נגדים מלופפים, נגדי שכבת מתכת ונגדי שכבת פחם. נגדים הם רכיבים בסיסים בכל מעגל אלקטרוני, ויש להם שימושים רבים.
כדי ללמוד כיצד לקרוא את ערכי ההתנגדות של הנגד - לחץ כאן


ספרתי - Digital

שם נוסף: דיגיטלי

1. ייצוג באמצעות ספרות, הנפרדות אחת מהשניה. למשל: תאריך, כמות זכרון וכו'; 2. שיטת העברה ועיבוד מידע על גבי אותות חשמליים, כאשר המתח החשמלי בכל אחד מהם יכול לקבל רק שני ערכים ('0', '1' לוגיים).

ראה גם:
אנלוגי


רכיב מוליך-למחצה - Semiconductor Device

שם נוסף: רכיב מצב-מוצק, Solid-state device
רכיב אלקטרוני המורכב מחומרים מוליכים למחצה, והם המעניקים לו את תכונותיו. למשל:
דיודה, טרנזיסטור, מעגל משולב.

שבב

ראה
מעגל משולב


תקבילי

ראה
אנלוגי


א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת

,בעלי אתר זה לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק, כספי או אחר
שייגרם במישרין או בעקיפין משימוש במידע המצוי באתר זה

כל הזכויות שמורות לאסף פוניס, גיא יונה ואלי קולברג ©
אין להעתיק תכנים מאתר זה ללא רשות בכתב ממנהלי האתר

אתר זה נצפה באופן מיטבי ברזולוציית 1024X768