גלרית סרטים


גלרית סרטים

מפגש מועדון הרובוטיקה 2.5.03

הערות
תמונה מקדימה
גודל הקובץ
הסרט
הרובוט במפר
682KB
כיבוי נר בעזרת מצלמה
663KB
כיבוי נר בעזרת מצלמה
760KB
כיבוי נר בעזרת מצלמה
1.19MB
שחר מנדלוביץ'
488KB
מציאת נר בעזרת חיישן חדש שהוצג במפגש
932KB
מציאת נר בעזרת חיישן חדש שהוצג במפגש
267KB


חזרה

פרויקט של שחר מנדלוביץ ועודד אורבך

הערות
תמונה מקדימה
גודל הקובץ
הסרט
שימוש ב- 2 מצלמות למדידת מרחק
1.43MB


חזרה
,בעלי אתר זה לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק, כספי או אחר
שייגרם במישרין או בעקיפין משימוש במידע המצוי באתר זה

כל הזכויות שמורות לאסף פוניס, גיא יונה ואלי קולברג ©
אין להעתיק תכנים מאתר זה ללא רשות בכתב ממנהלי האתר

אתר זה נצפה באופן מיטבי ברזולוציית 1024X768