(PDF חוקים בעברית - 2005 (קובץ

תורגם ע"י אלי קולברג
www.robotica.co.il כל הזכויות על תרגום החוקים שמורות לאתר הרובוטיקה הישראלי

מפת התחרות
,בעלי אתר זה לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק, כספי או אחר
שייגרם במישרין או בעקיפין משימוש במידע המצוי באתר זה

כל הזכויות שמורות לאסף פוניס, גיא יונה ואלי קולברג ©
אין להעתיק תכנים מאתר זה ללא רשות בכתב ממנהלי האתר

אתר זה נצפה באופן מיטבי ברזולוציית 1024X768